Iduna (tydskrift)

Iduna wie it earste Frysk literêre tydskrift. Iduna ferskynde fan 1845 oant 1862. De sintrale figuer en redakteur wie Harmen Sytstra. It wie yn it begjin in ienmansblêd, mar letter wiene der mear redakteuren en kaam it ûnder de hoede fan it Selskip foar Fryske Taal en Skriftekennisse. Sytstra hâlde lykwols oant syn dea de einredaksje fan Iduna.

De namme Iduna ferwiist nei in Noarsk mytologysk figuer, Iðunn, dy't hoeder wie fan de jonkheid fan de goaden en de godinne fan de dichtkeunst.

Hy brûkte in eigensinnige stavering, nei in idee fan De Haan Hettema, neamd nei it tydskrift: de Idunastavering. As foarbyld dêrfan kin it neifolgjende sitaat fan him, ít 1845, tsjinje dêr't er syn stavering yn ferdigenet: "Mei ynachtniming, ho da Friesen oannath Hollondsk forwend benne, end mei th' each oppa biscawing end foarútgong der tael, matte da scriûers, sa fulle dwaenlik, ynnath ald-Frysk self da wetten foar hiar spelling siikje." De Idunastavering stie lykwols fier ôf fan de deistige taal fan de gewoane man. Sytstra seach dat letter sels ek wol yn en gie doe hieltyd mear oer op in ienfâldiger stavering.

Yn 1871 gie it tydskrift fierder ûnder de namme Forjit my net! ûnder lieding fan G. P. Colmjon (1828-1884). It bleau bestean oant 1915.

Iduna is ek de namme fan in Sweedsk tydskrift fan de literêre-histoaryske feriening Götiska Förbundet. It earste nûmer ferskynde yn 1811.

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • (fy) Piebenga, J. (1957) Koarte Skiednis fan de Fryske Skriftekennisse. Drachten: Laverman. ISBN n.v.t.
  • (fy) Dykstra, Klaes (1977) Lyts hânboek fan de Fryske literatuer. Ljouwert: De Tille. ISBN 9070010526
  • Zondergeld, G. R., De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen (1978)

Keppelings om utens