Jonge Sosjalisten

De Jonge Sosjalisten yn de PvdA (JS) is in Nederlânske jongereinorganisaasje ferbûn mei de Partij fan de Arbeid. De JS is polityk gehiel ûnôfhinklik en bepaalt har eigen stânpunten, dy't net altiten mei dy fan de memmepartij oerienkomme.

FoarsittersBewurkje