List fan grytmannen fan It Bilt

Wikimedia-list

List fan grytmannen fan It Bilt fan 1609 oant 1851.

Persoan Perioade
jonker Jelger fan Feytsma 1609 - 1622
jonker Idzert fan Burmania 1622 - 1632
jonker Epo fan Aylva 1632 - 1639
Dr. Martinus Gravius 1639 - 1644
Philip fan Boshuisen 1644 - 1652
jonker Willem fan Haren 1652 - 1698
jonker Adam Ernst fan Haren 1698 - 1718
jonker Willem fan Haren[1] 1718 - 1723
jonker Willem fan Haren[2] 1723 - 1763
Jacob Adriaan baron du Tour 1763 - 1780
Hans Willem baron fan Aylva 1780 - 1788
jonker Duco fan Haren[3] 1788 - 1795
Frânske tiid gjin grytman 1795 - 1816
Johannes Lambertus Huber 1816 - 1825
Michaël Onuphrius thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1825 - 1834
jhr. Tjaerd Anne Marius Albert van Andringa de Kempenaer 1834 - 1851

Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, troch: jhr. mr. H. Baerdt van Sminia, Ljouwert 1837, sdn. 315-324
  • Nieuwe Naamlijst van Grietmannen, die van 1816 tot 1851 Hoofden van de Gemeenten ten Platten Lande in Friesland zijn Geweest, troch: jhr. mr. H. Baerdt van Sminia, Ljouwert 1851, blz. 32-33

Referinsjes
  1. Net deselde as boppeneamde
  2. Net deselde as boppeneamden mei deselde nammen
  3. Soan fan de bekende grytman Onno Zwier van Haren

Sjoch ekBewurkje