Loaiïngeaster Feart

De Loaiïngeaster Feart is in feart yn de gemeente Súdwest-Fryslân. De feart ferbynt Loaiïngea mei de Snitser Aldfeart.