Luitenant-op-see

"Luitenant-op-see" hat yn de Wikipedy ferskate betsjuttings:

  • luitenant-op-see 1e klasse, in rang by de marine dy't ekwivalint is oan 'e rang fan majoar by de lânmacht, loftmacht, maresjesee en mariniers
  • luitenant-op-see 2e klasse âldste kategory, in rang by de marine dy't ekwivalint is oan 'e rang fan kaptein by de lânmacht, loftmacht, maresjesee en mariniers
  • luitenant-op-see 2e klasse, in rang by de marine dy't ekwivalint is oan 'e rang fan earste luitenant by de lânmacht, loftmacht, maresjesee en mariniers
  • luitenant-op-see 3e klasse, in rang by de marine dy't ekwivalint is oan 'e rang fan twadde luitenant by de lânmacht, loftmacht, maresjesee en mariniers


Utelkoarhâldersside.png
Dit is in betsjuttingsside, bedoeld om ûnderskied te meitsjen tusken ferskillende siden mei de namme Luitenant-op-see.

Op dizze side stean koarte beskriuwings fan de ferskate siden, mei keppelings dêrhinne. At jo hjir belâne binne fia in side op de Wikipedy, dan kinne jo dêr de ferwizing nei dizze side oanpasse, dat takomstige lêzers fuort op de goede side telâne komme.