De Maaiepriis (offisjeel: Meiprijs) wie in literatuerpriis dy't alle twa jierren, at it heal koe, útrikt waard oan in auteur fan in roman dy't de hannel oanbelange.

De priis waard yn 1931 ynsteld troch de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, dêrta by steat steld troch de bankier Rudolf Mees. De priis waard opheft doe't dy yn 1934 mei takend waard foar in dichtbondel fan Jan Engelman.

Priiswinners

bewurkje seksje