Mei Pioniersleazens Tekenje Ik de Stêd op 'e Nij

film út 2006 fan DJ Keu en Elmar Kuiper

Mei Pionierslearzens Tekenje Ik de Stêd op 'e Nij is in film troch Wyld Hynder Films (Marc R. Kooij en Elmar Kuiper) oer it stedsdichterskip fan skriuwer Arjan Hut. De film, dy't 20 minuten duorret, draaide op it Noordelijk Film Festival 2006.

Foardrachten yn PionierslearzensBewurkje

  • Plan B (troch Luciënne Ooijman)
  • Keetwaltsje (troch Arjan Hut)
  • Berjochten yn in hertslach (troch Arjan Hut en Elizabeth Hietkamp)
  • Oud Indise Wyk (troch Arjan Hut)
  • Rin Thomasz (troch Elmar Kuiper en Marc R. Kooij)
  • Pace et Justitia (troch Ed Nijpels)
  • Fjoertoer de Aldehou (troch Alfred Stücki)
  • Under de toer (troch Remco Kuiper)
  • Houliksnacht (troch Remco Kuiper)