Taalbehearsking
nl Deze gebruiker heeft Nederlands als moedertaal.
fy-4 It Frysk is benei de memmetaal fan dizze meidogger.
de-3 Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
fr-1 Cette personne peut contribuer avec un niveau élémentaire de français.


Sykje op Taalbehearsking

Wa is "Bloksma"? bewurkje seksje

"Bloksma" is myn keunstnernamme, as earbewiis oan myn foargonger, pake Romke J. Bloksma, yn syn tiid bekind stedshystoarikus yn Meppel.

Myn beroppen

Ik bin natoerkundige, wiskundige, skiekundige en ynformatikus. Myn grutste hobby is de taalwittenskip. En ik doch ek noch oan keunst.

Myn stambeam

Myn foarfaren fan heite kant, de "Egbers", stamme út it dútsk-nederlânske grinsgebiet. De "Bloksma"-tûke komt oarspronklik út Fryslân wei.

Romke E. Egbers, Meppel