Jo hawwe in keppeling brûkt nei in side dêr't noch gjin tekst op stiet.