Hallo. Tankewol foar it besykjen fan myn persoanlike yngong. Myn namme is Geloy51286.

Taalbehearsking
fy It Frysk is de memmetaal fan dizze meidogger.
fy-2 It Frysk fan dizze meidogger is ridlik.
Sykje op Taalbehearsking