It begryp oerflakte jout de mannichte fan in flakte oan dy't metten wurde kin mei help fan in flaktemjitte. In flak is in twadiminsjonaal objekt sûnder ynhâld dy't effen as bryk wêze kin.

Formules bewurkje seksje

Twadiminsjonale formules bewurkje seksje

objekt/figuer ferklearring oerflakte  
fjouwerhoeke lingte fan de siden    
rjochthoeke lingte x breedte    
trijehoeke basis   x hichte   diele troch 2  
rûntsje radius    
seishoeke lingten    
parallelogram lingte fan de siden    
rút diagonalen    
trapezium parallel lykoprinnende siden  , hichte  , rjochthoeke   en    

Trijdiminsjonale formules bewurkje seksje

objekt/figuer ferklearring oerflakte  
kubus sydlingte    
balke lingte  , breedte  , hichte    
bol pi  , radius    
silinder pi  , radius  , hichte    
kegel radius  , pi  , hichte    

Oare betsjuttings bewurkje seksje

It kin ek brûkt wurde foar de boppeste laach as flak fan in beskaat objekt of foar de bûtenste flakken mei-inoar, it útwindige fan in lichem.

Keppeling om utens bewurkje seksje