Offenwierster Sylroede

De Offenwierster Sylroede is in feart yn de gemeente Súdwest-Fryslân. De sylroede rint fan Offenwier nei de Lytse Potten.

De namme Offenwierster Sylroede jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Zijlroede.