Opdracht

Wikimedia-betsjuttingsside

"Opdracht" hat yn de Wikipedy ferskate betsjuttings:

  • opdracht (taak), in twingend fersyk om eat te dwaan
  • opdracht (earbewiis), in earbewiis oan immen yn 'e foarm fan in keunstwurk (lykas in stânbyld, skilderij, boek, muzykstik, film of ôflevering út in tillefyzjesearje), en teffens it spesifike stikje tekst wêryn't dat earbewiis beskreaun wurdt
  • opdracht (begraffenis), it nei it grêf dragen fan immen dy't ferstoarn is
  • opdracht (religy), in roomsk-katolyk begryp foar tawijing oan God


Utelkoarhâldersside.png
Dit is in betsjuttingsside, bedoeld om ûnderskied te meitsjen tusken ferskillende siden mei de namme Opdracht.

Op dizze side stean koarte beskriuwings fan de ferskate siden, mei keppelings dêrhinne. At jo hjir belâne binne fia in side op de Wikipedy, dan kinne jo dêr de ferwizing nei dizze side oanpasse, dat takomstige lêzers fuort op de goede side telâne komme.