Peaske is in feest op likernôch de earste ljochtmoanne nei it begjin fan de maitiid.

Peaske-aaien

Betsjutting bewurkje seksje

 

Kristendom bewurkje seksje

Yn de kristlike tradysje is Peaske it wichtichste liturgyske feest. Mei Peaske wurde it lijen en de krúsdea fan Jezus betocht, en syn ferrizenis út de dea.

Joadendom bewurkje seksje

Alder is de joadske Peaske, dêr't de úttocht út Egypte mei fierd en betocht wurdt.

Sekulier bewurkje seksje

Ek it sekuliere peaskefeest hat tradysjes dy't weromgean op de weromkear út it tsjuster. Under oaren de dei fan it feest, de earste ljochtmoanne yn de maitiid, en de peaske-aaien symbolisearje it nije libben nei de tsjustere winter.

Datum bewurkje seksje

De kristlike Peaske falt altyd op de earste snein nei ljochtmoanne, wylst de joadske Peaske begjint mei de nacht fan de ljochtmoanne, dat der is meast in ferskil fan in pear dagen tusken dy twa. Ek de westerske en easterske kristenen hawwe faak ferskate Peaskedagen om't 21 maart yn de otterdokse, Juliaanske kalinder hast twa wiken letter falt as yn de Gregoriaanske kalinder.

De joadske Peaske falt altyd op 14 Nisan, om't de Joadske kalinder in moannekalinder is. De kristlike Peaske kin fan 22 maart oant 25 april falle. Foar de kommende jierren falt it op dizze datums:

Peaskefjoer bewurkje seksje

Yn guon parten fan Jeropa wurde mei Peaske in saneamd peaskefjoer oantstutsen. Dy fjoeren besteane út bulten mei snijhout dy't yn de jûn oanstutsen wurde.