Pervasive ûntwikkelingssteuring

    Tink derom dat de Wikipedy gjin medyske konsultaasje jout!

Pervasive ûntwikkelingssteurings (Pervasive Developmental Disorders, PDD) is in term yn de psychiatry dêr't fjouwer ûntwikkelingssteurings plus in restkloft mei oantsjutte wurdt. Pervasyf hâldt 'djip trochkringend' yn.

Soarten bewurkje seksje

Tsjintwurdich wurdt as synoniem ek wol de term autismespektrumsteurings of autisme brûkt, mar op etiologyske grûnen en klassifikaasjes fan hâlden en dragen hâldt dat net foar eltsenien itselde yn. Yn maaie 2006 kaam der dan ek in foarstel om de kategory te wersjen en ûnderskied te meitsjen tusken autistyske pervasive ûntwikkelingssteurings en net-autistyske pervasive ûntwikkelingssteurings.[1]

Der wurde yn it DSM-IV ûnderskied makke tusken fjouwer pervasive ûntwikkelingssteurrnissen en de restkloft NAO:

Mentale en lichaamlike eleminten bewurkje seksje

Mentaal bewurkje seksje

Op mentaal mêd hawwe pervasive steurings fiergeande ynfloed op it ferrin fan de ûntwikkeling op tal gebieten as sosjale relaasjes en vaardigheden, taal en voorstellingsvermogen, motoryk, selsbesef, gefoelens, spel, fantasy, begryp fan de deilikse wrâld.

Lichaamlik bewurkje seksje

Op lichaamlik mêd hawwe dizze steurings út en troch gefolgen foar it ôfwarsysteem, de endokrinology, het fetsoermetabolisme, het aminosoer - of purinemetabolisme, en taname fan oksidative stress troch in ôfwiken yn de wurking fan de neurotransmitters.

Sjoch ek bewurkje seksje

Keppeling om utens bewurkje seksje

Fuotnoaten bewurkje seksje

  1. M.T. Mercadante, R.J. Van der Gaag, J.S. Schwartzman - Non-autistic pervasive developmental disorders: Rett syndrome, disintegrative disorder and pervasive developmental disorder not otherwise specified