Pepyn de Koarte

(Trochferwiisd fan Pippyn de Koarte)

Pepyn de Koarte (714, Jupille - 24 septimber 768, Saint-Denis) wie fan 751 oant syn dea kening fan de Franken.

In denier, slein yn Troyes ûnder Pepyn's bewâld. De R stiet foar rex (kening) en de P foar Pepyn.

Pepyn wie de soan fan Karel Martel en Rotrude (690-724). Pepyn hie yn 751 de legermacht yn it Frankyske ryk, en brûkte dy macht om de paus en de Frankyske eallju te twingjen him as kening fan de Franken te erkennen.

Yn 740 troude Pepyn mei Berta mei de Grutte Fuotten. Trije fan harren bern binne opgroeid:

Doe't Pepyn yn 768 ferstoarn waarden syn beide soannen keningen fan de Franken.

Der wurdt no tocht dat de namme de Koarte in oersetflater is. Letterlik moat it de Lytse west hawwe. Dat wie dan yn de sin fan Lytse Pepyn, jonger as Jonge Pepyn, Pepyn fan Herstal, dy wer jonger wie as Alde Pepyn, Pepyn fan Lannen.