Presbyterianisme (fan "presbyter", dat "preester" of "predikant" betsjut) is in foarm fan kalvinisme, dy't yn Ingelân en Skotlân yn 'e tiid fan 'e Skotske reformaasje ûnder lieding fan John Knox ûnstie. De Presbyteriaanske Tsjerke komt yn Skotlân mar ek yn oare Ingelsktalige gebieten foar. Under lieding fan dûmny Gerrit Taverne sr. waarden yn Nederlân yn 'e jierren 1950 ek in pear Prestbyteriaal Herfoarme Gemeenten stifte.

Presbyteriaansk krús.

De Presbyteriaanske Tsjerke is te ferlikenjen mei de Nederlânske grifformearde tsjerken. It wurk dat yn episkopaalske tsjerken troch in biskop wurdt dien, wurdt yn presbyteriaanske tsjerken útfierd troch leken. Dy leken wurde elders of âlderlingen neamd. It presbyterianisme is basearre op 'e teology fan Jehannes Kalvyn en is dan ek in kalvinistyske streaming.

Presbyteriaanske teology leit de neidruk op 'e soevereiniteit fan God, it gesach fan 'e Hillige Skrift en de needsaak fan genede troch it leauwe yn Kristus.

Wikimedia Commons Ofbylden dy't by dit ûnderwerp hearre, binne te finen yn de kategory Presbyteranisme fan Wikimedia Commons.