Provinsjale wei 712

De provinsjale wei 712 of N712 rint fan De Lemmer troch de Noardeastpolder nei Urk. Dizze wei is begjin 1950-er jierren oanlein.

N712