In provinsjehûs is it gebou dêr't de Provinsjale Steaten harren gearkomsten hawwe. De amtners fan de provinsje, de Kommissaris fan de Keninginne en de deputearren wurkje hjir ornaris ek. It gebou is eigendom fan de provinsje.

Provinsjehûs Noard-Brabân

In provinsjehûs hat ferskate ôfdielings, begelyks in ôfdieling Romtlike Oardering foar it skriuwen fan streekplannen.

Keppeling om utens

bewurkje seksje