Rekreaasjegebiet

In rekreaasjegebiet is in gebiet dêr't men rekreëarje kin. Meastentiids is der in rekreaasjeplasse yn it gebiet. In rekreaasjegebiet is meastentiids keunstmjittich, troch de mins oanlein.

Rekreaasjegebiet De Heide.
Waarden fan Gravenbol

Yn in rekreaasjegebiet kin men, ôfhinklik fan de foarsjennings, swimme, wettersporte, kuierje, fytse, hynsteride, sinnebaaie, draakjefleane, wynsurfe of skeelerjen.