De Sipkemar is in mar yn de gemeente Wymbritseradiel. De mar stiet middels de Sypsleat oan de súdkant yn ferbining mei de Aldegeaster Brekken. Oan de noardwestlike ouwer is in tagong nei It Fliet en noardeast fan de mar jout in koart stikje sleat tagong ta de Reidmar.

De namme Sipkemar jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Sipkemeer.