De sliepbonken (ossa temporalia, iental: os temporale) binne bonken oan wjerskanten fan de plasse. De sliepbonke wurdt ferparte yn:

Sliepbonke (mids pearsich) (út Gray's Anatomy)