Sosjalisme

(Trochferwiisd fan Sosjalistysk)

It Sosjalisme is in polityk-maatskiplike streaming, dy't útgiet fan gelikens, sosjale rjochtfeardigens en solidariteit fan minsken. It klassike sosjalisme wol troch sterk yngripen fan de oerheid sosjale en maatskiplike problemen op lossen. Dêrmei stiet it streekrjocht tsjinoer it liberalisme dat problemen foaral oplosse wol troch de frije merkwurking. It sosjalisme is ûntstien yn de 19e iuw en Karl Marx wurdt sjoen as de wichtichste grûnlizzer hjirfan. Ut it sosjalisme hawwe ferskate fariaasjes op it sosjalisme harren ûntwikkele.

Politike ideology
Side út de rige polityk
Ideology
Anargisme
Ekologisme
Faksisme
Feminisme
Islamisme
Kommunisme
Kommunitarisme
Konservatisme
Kristendemokrasy
Liberalisme
Libertarisme
Marksisme
Nasjonalisme
Nasjonaalsosjalisme
Sosjaaldemokrasy
Sosjaalliberalisme
Sosjalisme