Stjer (betsjuttingsside)

Wikimedia-betsjuttingsside

"Stjer" of "stjerren" hat yn de Wikipedy ferskate betsjuttings:

  • stjer, in himellichem besteande út in bolfoarmige massa brânende gassen
    • fallende stjer, in opljochtsjende meteoryt dy't de dampkring fan 'e Ierde ynkomt
  • stjer (figuer), in puntich mjitkundich figuer dat op it himellichem lykje soe
  • stjer (heraldyk), in heraldysk figuer dat op it himellichem lykje soe
  • stjer (barst), in stjerfoarmige barst (bgl. yn in rút)
  • stjer (typografy), ûnoffisjele beneaming foar in asterisk
  • stjer (persoan), immen dy't troch syn of har prestaasjes op in beskaat mêd útblinkt
  • stjerren (hallusinaasje) (allinich meartal), lytse ljochtskitterings dy't men sjocht troch in klap of by dûzelichheid
  • stjerren (dea), it proses dat in ein makket oan it libben


Utelkoarhâldersside.png
Dit is in betsjuttingsside, bedoeld om ûnderskied te meitsjen tusken ferskillende siden mei de namme Stjer (betsjuttingsside).

Op dizze side stean koarte beskriuwings fan de ferskate siden, mei keppelings dêrhinne. At jo hjir belâne binne fia in side op de Wikipedy, dan kinne jo dêr de ferwizing nei dizze side oanpasse, dat takomstige lêzers fuort op de goede side telâne komme.