Strjitten yn Winsum

Wikimedia-list

De Strjitten yn Winsum:

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

B bewurkje seksje

 • Boskdyk -

D bewurkje seksje

 • De Haven -
 • De Nije Herne -
 • De Omrin -
 • De Terp -

F bewurkje seksje

 • Fikarusleane -
 • Froonackerdyk - dyk nei Frjentsjer, dat eartiids Froonacker hjitte
 • Grutte Streek -

H bewurkje seksje

 • Hegeterp -

I bewurkje seksje

K bewurkje seksje

 • Kleasterdyk -
 • Koaidyk -

L bewurkje seksje

 • Lytse Streek -

M bewurkje seksje

 • Meamert - buorskip Meamert east fan Winsum en noardwestlik fan Baard
 • Meamerterdyk - dyk nei Meamert
 • Mied'igge -
 • Molepaad -

P bewurkje seksje

S bewurkje seksje

 • Sint-Japiksdyk - dyk nei it eardere Sint-Japikskleaster
 • Skâns -
 • Skyldummerreed - reed nei de buorskip Skyldum
 • Spannumerdyk - dyk nei it doarp Spannum
 • St. Michaelsberch -
 • Stjelpdyk -
 • Sulverstrjitte -

T bewurkje seksje

 • Tsjerkebuorren -

U bewurkje seksje

 • Utbuorren -

W bewurkje seksje

 • Weakens - Weakens is in buorskip besuden Winsum.