Tûkelteammen is in telefyzjekwis op Omrop Fryslân. It konsept is ûntwikkele troch Omrop Fryslân, de Afûk en de Fryske Akademy. Twa teams, elk besteande út in bekende en in ûnbekende Fries, wurde testen op harren kennis fan it Frysk.

Nei in súksesfolle ôflevering fan Tûkelteammen foar ien kear (ein 2001) is de taalkwis yn it winterseizoen no alle wiken te sjen. De presentaasje is yn hannen fan Geert van Tuinen.