Thomas Shepard (Towcester, Northamptonshire, 5 novimber 1605 - Cambridge, Massachusetts, 25 augustus 1649) wie in Amearikaanske puriteinske dûmny en in wichtich persoan in iere koloniale Nij Ingelân.

Syn godsfruchtige mem, Anne Shepherd-Bland, ferstoar doe't er fjouwer jier âld wie en hy hie in swier libben by syn styfmem. Doe't er 10 jier âld wie ferstoar syn heit, William Parmoor Shepard, en op dat stuit wenne er by syn pake en beppe en letter by syn âldere broer, dy't er tankber en heech achte. In skoalmaster puonne syn belangsteling yn de wittenskip oan en dit late der úteinlik ta dat er op 15-jierrige leeftyd nei de Emmanuel-ôfdieling fan de universiteit fan Cambridge gie. Yn syn autobiografy jout er oan dat er yn leech en losbannich libben late, wat him der ta brocht om yn in fjild yn de buert yn gebet te gean en hy doe op dat stuit in begjin fan in bekearingserfaring ûndergie.

Yn 1627 waard er in assistint skoalmaster oan de Earls Colne Grammar School yn Earls Colne yn Essex. Hy waard in dûmny dy't troch syn preken en Puriteinske manieren de lilkens fan de aartsbisskop fan de Tsjerke fan Ingelân, William Laud, opwekte en dêrtroch in preekferbod oplein krige. Nei de dea fan syn âldste soan, gie er yn 1635 út Ingelân wei en gie er, mei syn frou en in jongere soan op in drege reis nei Massachusetts yn it koloniale Amearika ta. Syn frou ferstoar dêrnei en ek syn twadde frou Joanna Hooker (de dochter fan de dûmny Thomas Hooker) en oare bern, hoewol't er dizze erfarings, lykwols net al te maklik, ynpaste yn it ramt fan syn teology.

Wurk bewurkje seksje

  • De sûne leauwige.
  • De wiere bekearing.
  • De likenis fan de tsien maagden (fammen).