Tomme (betsjuttingsside)

"Tomme" hat yn de Wikipedy ferskate betsjuttings:

  • tomme, de grouste en koartste finger fan 'e minsklike hân
  • tomme (want), it diel fan in want of mof dat foar omklaaiïng fan 'e tomme bedoeld is
  • tomme (lingtemjitte), in âlde lingtemjitte fan likernôch 2,5 sm
  • tomke (Troglodytes troglodytes), in lyts brún sjongfûgeltsje


Dit is in betsjuttingsside, bedoeld om ûnderskied te meitsjen tusken ferskillende siden mei de namme Tomme (betsjuttingsside).

Op dizze side stean koarte beskriuwings fan de ferskate siden, mei keppelings dêrhinne. At jo hjir belâne binne fia in side op de Wikipedy, dan kinne jo dêr de ferwizing nei dizze side oanpasse, dat takomstige lêzers fuort op de goede side telâne komme.