Ferskil tusken ferzjes fan "Keninkryk Hollân"

L
gjin bewurkingsgearfetting
L (kaartsje)
L
 
It '''Keninkryk Hollân''' (destiids '''''Koningrijk Holland''''' stavere) wie in Frânske [[fazalsteat]] dy't fan [[5 juny]] [[1806]] oant [[9 july]] [[1810]] bestie.
HetIt landwaard werdyn in hetit westen en noordennoarden begrensdbegrinzge doortroch de [[Noardsee]], inyn hetit oosteneasten doortroch de [[Rynbûn (1806)|Rynbûn]] en inyn hetit Zuidensuden doortroch hetit [[Earste Frânske Keizerryk|Franse Keizerryk]].
 
HetIt koninkrijkkeninkryk ontstondûntstie toendoe't keizer [[Napoleon Bonaparte]] vanfan hetit FranseFrânske Keizerrijk hetit [[Bataafsk Gemenebest]] vervingferfong doortroch eenin [[monargy]] metmei zijnsyn broer [[Loadewyk Napoleon Bonaparte]] op de troontroan. InYn [[1810]] werdwaard hetit koninkrijkkeninkryk ingelijfdopnaam bijyn Frankryk.
 
== GeschiedenisSkiednis ==
[[Ofbyld:LouisBonaparte Holland.jpg|thumb|left||180px|[[Loadewyk Napoleon Bonaparte]]]]Hoewol't Napoleon zijnsyn broer op hetit harthert gedruktdrukt hadhie eenfral FransmanFrânsman te blijvenbliuwen, profileerdeprofilearre LodewijkLoadewyk Napoleon zichhim alsas eenin zeerin tige 'HollandseHollânske' koning.kening, Nadeligedy't Fransemei maatregelentsjinsin zoalsneidielige Frânske maatregels sa as de [[konskripsje|tsjinstplicht]] en hetit [[Kontinintaal stelsel]] voerdeútfierde. hijLoadewyks metbesocht zeeryn veelde tegenzingeunst uit. Lodewijks pogingenby de Nederlandse bevolkingNederlânske gunstigbefolking te stemmenkommen vondenen echterdat geennoaske genadesyn inbroer de ogen van zijn broernet.
 
InYn [[1809]] vondbarde der op [[Walcheren]] eenin [[Walcherenekspedysje|EngelseIngelske invasieynvaazje]] plaats. HoewelHoewol't dezedy dooroanfal Fransetroch Frânske en NederlandseNederlânske strijdkrachtentroepen werdôfslein afgeslagenwaard, betekenderekke hetLoadewyk's eenposysje verdereas beschadigingfoarst vandêr Lodewijkswol positiefierder alstroch vorstoantaasd; Napoleon vondwie fan betinken dat hetit ferset verzetnet tehurd traaggenôch op ganggong waskaam gekomenwie.
 
Napoleon waswie ontevredenûntefreden overoar hetit functionerenfuksjonearjen vanfan Loadewyk Napoleon alsas koningkening vanfan HollandHollân. ZoDe mochttroch de door LodewijkLoadewyk Napoleon ingesteldeynstelde [[OardeOarder fan de Uny]] inmocht debygelyks net droegen omgevingwurde vanyn de keizerrûnte nietfan wordende gedragenkeizer. InYn de winter vanfan [[1809]] kwamkaam dande ookein hetfan eindeit vankeninkryk hetal koninkrijk inyn zichtsicht. BijFanwege keizerlijkkeizerlik [[dekreet]] werd inwaard maart [[1810]] allereerstearst hetit zuidensuden onderûnder FransFrânsk bestuurbestjoer gesteldbrocht, enkelein maandental latermoannen volgdeletter defolge restit vanoerbliuwende hetpart voormaligefan koninkrijkit Holland.eardere Inkeninkryk deHollân. hoopLoadewyk dehie Nederlandsehope zelfstandigheiddat temei bewaren,it deedoerjaan Loadewykfan afstandde vantroan de troonNederlânske selsstannigens bewarre bliuwe koe. HijHy werdwaard op [[1 july]] opgevolgdopfolge doortroch zijnsyn jonge zoontjesoantsje [[Napoleon LodewijkLoadewyk Bonaparte|Napoleon LodewijkLoadewyk]], diedy't formeel kening Loadewyk II werdwaard. Napoleon negeerdenegearre dit besluitbeslút echterlykwols en annexeerdeanneksearre NederlandNederlân enkeleinkelde wekenwiken laterletter, op [[13 july]].
 
== Bestjoerlike yndieling ==
NaNei de oprichtingstifting vanfan hetit koninkrijkkeninkryk HollandHollân inyn [[1806]] werdwaard bijby wet vanfan 13 april 1807 de departementaledepartemintale indelingyndieling vanfan hetit rijkryk opnieuwop'en nij vastgesteldfêststeld. De belangrijkstemeast wijzigingwichtige tenferoaring opzichtewie vanit de indeling tijdens het [[Bataafs Gemenebest]] was de splitsingoppatsjen vanfan hetit departementdepartemint [[Departemint Hollân|HollandHollân]] inyn de departementen [[Departementdeparteminten Amstelland|Amstelland]] en [[departement Maasland|Maasland]]Maaslân en de afsplitsing van het nieuwe [[departement Drenthe]] van het [[departement Overijssel]]. Het [[departement Bataafs Brabant]] werd hernoemd in [[departemint Brabân|Brabant]] en het [[departemint Stêd en Lannen fan Grinslân]] in [[departemint Grinslân|Groningen]]. Verder werd bepaald dat de [[Maas]] de noordgrens van Brabant zou vormen.
 
Het koninkrijk telde aanvankelijk tien departementen:
83.689

bewurkings