Ferskil tusken ferzjes fan "Septuaginta"

 
== Kristlike fisy ==
VoorBy de [[christenen]]kristenen ishat de LXX vanfan grotegrut betekenisbelang geweestwest bijfoar hunharren zendingswerksindingswurk. DeIt meestegrutstepart bekeerlingenfan inde bekearlingen yn de eersteearste eeuwenieuwen warenwienen namelijknammentlik GriekstaligGrykstalich en haddenhienen mettroch de LXX directfuort eende vertalingoersetting vanfan hetit OTAT beschikbaarbeskikber. HetIt belang vanfan de LXX blijktdocht verderfierder uitbliken hetút feitit datgrutte veeltal citatensitaten indy't yn de nieuwtestamentischenijtestamentyske brieven en de [[EvangelieEvangeelje|evangeliënevangelyën]] uitsteane heten Grieksedy't OT volgensneffens de LXXGrykske tekst zijnbinne en nietnet uitneffens de [[Masoreten|MasoretischeMasoretyske]] HebreeuwseHebrieuske tekst. Zo zijn in het Bijbelboek [[Evangelie volgens Matteüs|Matteüs]] alle aanhalingen uit het Oude Testament uit de Griekse LXX genomen en niet rechtstreeks uit het Hebreeuws.
 
=== De boeken fan de Septuagint neffens it kristendom ===
De Septuagint bevatbefettet meermear boeken danas de HebreeuwseHebrieuske BijbelBibel.
# CanoniekeKanonike boeken. De septuagint bevatbefettet de gehelefolsleine HebreeuwseHebrieuske BijbelBibel inyn een vertaling in hetit [[Koinè|GrieksGryksk]]. Dezedêr't vertalingde wisseltoersetting watnet matealtiten vanlyk vrijheidfan betreftis.
# [[ApocriefenApokriven vanfan hetit OudeAlde TestamentTestamint|DeuterocanoniekeDeuterokanonike boeken]]: zijnbinne 7 of 10 inyn getaltal, afhankelijkôfhinklik vanop hoehokker menwize zedat indeeltyndield wurdt. DezeDy boeken wordenwurde insawol yn de OostersEasterske orthodoxeOrtodokse kerkentsjerken enas by de RoomsRoomsk-KatholiekeKatolike kerktsjerke (dieas zegesachhawwend deuterocanoniekbeskôge, noemt)mar alsnet gezaghebbendtroch beschouwd, maar doorde protestanten niet.
# ApocriefeApokrive boeken: dezedizze wordenwurde doortroch de RoomsRoomsk-KatholiekeKatolike kerktsjerke allegear en niettroch zeldende doorEastersk deortodokse Oosterstsjerken orthodoxemeastentiids kerkenas alsnet onechtwier beschouwdbeskôge. (Psalm 151; 3 en 4 Makkabeeën, 1 (=3) Ezra; [[Psalmen van Salomo (pseudepigraaf)|Psalmen van Salomo]]
# HetIt boek [[Oden (BijbelBibel)|Oden]] bestaatbestiet uitút LiederenFersen diedy't gekopieerdkopiearre zijnbinne uitút hetit OudeAld TestamentTestamint; de DeuterocanoniekeDeuterokanonike boeken of hetit NieuweNije TestamentTestamint. HetIt boek is apocriefapokryf; de inhoudynhâld nietnet.
 
== Komôf en skiednis fan de tekst ==
19.909

bewurkings