Ferskil tusken ferzjes fan "Ambachtsskoalle"

L
[[]]
L
L ([[]])
De '''ambachtsschoolambachtsskoalle''' wie oant likernôch [[1968]] in skoaltype yn [[Nederlân]].
 
De ambachtsskoalle wie fan [[1865]] ôf de namme fan in groep fan skoallen foar deiûnderwiis. Der waard oplaat foar [[ambacht]] en [[yndustry]]. It skoaltype wie populêr by dejingen dy't earder nei de [[legere skoalle]] hast gjin mûglikheid hienen om fierder te learen. Mei de it ferlingen fan de [[learplicht]] hat de ambachtsskoalle in soad betsjutten foar de emansipaasje fan de [[arbeider]] en it ûnderwiisnivo yn Nederlân.
De ''Maatschappij voor de Werkende Stand'' stifte yn [[1861]] yn [[Amsterdam]] de earste ambachtsskoalle fan Nederlân. De ambachtsskoalle fersoarge technyske opliedingen foar jonges, wylst de [[húshâldskoalle]] op famkes rjochte wie.
 
Der wienen twa-, trije-, en fjouwerjierrige opliedingen. Yn gefal fan de fjouwerjierrige oplieding koe men ek nei trije jier fan skoalle ôf mei in tsjûchskrift.<br>
De ambachtsskoalle late op ta [[smid]], [[timmerman]], [[meubelmakker]] en [[hûsskilder]]. Der koene ek kursussen koper-, lead- en sinkbewurkjesinkbewurkjen, elektrisiteitslear, auto-, motor- en [[fytsmakker]] folge wurde. De skoalle keas de opliedingen sa dat se oanslueten by it ferlet fan de takomstige arbeiders en wurkjouwers. Ek [[folwoeksenenûnderwiis]] waard jûn.
 
By de ynfiering fan de [[Mammoetwet]] op 1 augustus [[1968]], is de namme ''ambachtsskoalle'' feroare yn [[Legere Technyske Skoalle]] (lts), meast in fjouwerjierrige oplieding. Sûnt [[1999]] wie dit soarte ûnderwiis part fan it [[Tariedend middelber beropsûnderwiis|vmbo]], benammen de op beroppen rjochte learwegen.
 
<gallery>
83.765

bewurkings