Wikipedy:Freonen fan de Fryske Wikipedia

Dizze side is bedoeld om alle websiden mei in ferwizing nei de Fryske Wikipadia te fermelden (foar safier bekend)

Webstees en websiden dy't no nei ús ferwizeBewurkje

Op dizze webstees stiet in keppeling mei de Wikipedy, of mei http://www.wikipedia.nl. As dy keppeling net op de haadside stiet, dan stiet dy der ek by.

TydskriftenBewurkje

Dit binne digitale tydskriften, weblochs ensfh., dêr't we in kear yn neamd binne.

UnwisBewurkje

Op dizze websiden hawwe we neamd west, mar it is net wis of dat hieltyd noch sa is. Se binne tidlik net berikber, of de webstee is pas oars opset, of soksawat.