Wikipedy:Meidogger-berjochten

In Meidogger kin mei dizze berjochten de meidogger-side wat mear ynhâld jaan.

Meidoggers kinne, at dy dat wolle, ynformaasje diele mei it Ynternet, troch it brûken fan meidogger berjochten. Dat kin dien wurde troch meidogger-balken, bygelyks:

Dizze meidogger is in frou.
fy It Frysk is de memmetaal fan dizze meidogger.At meidoggerbalken brûkt wurde, wurde dy faak oardere yn in batterij. Dat is in rychje meidoggerbalken (dat strikt naam yn in hinde). Batterijen binne der yn twa soarten:

  • Babel;
  • Oare ynformaasje.

Mei it Babel-berjocht wurde berjochten oer de talen dy't de meidogger al as net ferstiet. Dat wurdt neier útlein op Wikipedy:Babel.

Meidoggerynfo
  Dizze meidogger is in man.
  Dizze meidogger hat it Wikipedy-skriuw-firus.
  Dizze meidogger wit
wêr't syn handoek is.


Oare ynformaaasje kin gearnaam wurde yn it berjocht foar Meidoggerynfo: Bygelyks, Meidogger:Mysha hat op it stuit de ynformaasje rjochts: Dat stiet hjirûnder dan útskrean:

{{Meidoggerynfo|Man|Meidoggerfirus|Handoek}}.

Dat wol sizze {{}}, mei dêryn de namme fan it berjocht: "Meidoggerynfo", en dan mei pipen de koarte nammen fan de berjochten dy't jo brûke wolle.

Hjir ûnder steane in de ynfo-balken dêr't wy fan witte dat dy op de Wikipedy brûkt wurde. It stik "Berjocht:Meidoggerynfo/Ynfo " wurdt net hieltiid by neamd om't dat yn Berjocht:Meidoggerynfo al foar jo dien wurdt:

namme útlis balk
Frou Komt fan Fenus.
  Dizze meidogger is in frou.
Man Komt fan Mars.
  Dizze meidogger is in man.
HikkeenTein Guon hawwe gelok hân.
  Hikke en tein yn Fryslân
TeinFryslân Guon hawwe der foar wurkje moatten.
  Tein yn
Fryslân
Follyglot Wit net wat er seit.
Ңﮞћ? Dizze meidogger bewurket faak siden skreaun yn talen dy't de meidogger net begrypt.
Fryskeliteratuer De Fryske Wikipedy: Foar wa't lêze kin
  Dizze meidogger is sljocht op Fryske literatuer.
Meidoggerfirus Fan de sân dagen; hoefole binne jo hjir?
  Dizze meidogger hat it Wikipedy-skriuw-firus.
Linux Bewiis dat pinguïns yntelliginter binne as skiep.
  Dizze meidogger brûkt Linux.
Handoek Froed; neamd yn Op 'e Tomme troch it Molkenpaad.
  Dizze meidogger wit
wêr't syn handoek is.