Woansdei is neffens de Gregoriaanske kalinder de fjirde dei fan de wike. De woansdei is neamd nei de Germaanske god Woadan en folget op de Tiisdei.