Abraham Ferwerda (Ljouwert, doopt 5 febrewaris 1716 - dêre, 30 july 1783) wie in ferneamd drukker, boekhanneler en skriuwer.

Ferwerda fersoarge yn 1752 yn de Peperstrjitte de útjefte fan de Leeuwarder Saturdagse Courant, de oanset ta de Ljouwerter Krante.

Yn 1760 die Ferwerda syn boekhannel oer oan syn skoansoan G. Tresling en lei him doe folslein ta op de printerij.[1]

Nei Abraham Ferwerda syn ferstjerren gie syn skoansoan Doeke Ritskes Smeding mei de krante fierder. Oant 1947 bleau de Ljouwerter yn hannen fan syn famylje.

Publikaasjes

bewurkje seksje

In kar:

 • Algemeene Naam-lijst van boeken met de prijzen, of de Boek-Negotie enz, Ljouwert, 8 dielen, 3 stikken.
 • Catalogus universalis cum pretiis, of de Boek-Negotie enz., Ljouwert.
 • Supplementum Catalogi universalis librorum in folio cum pretiis, Ljouwert.
 • Register van alle Rare en zeldzaam voorkomende Latijnsche boeken in folio met en zonder prijzen, gedrukt in het jaar 1400 of in de veertiende eeuw, Ljouwert.
 • Friesland en deszelfs gantsche gelegenheid in een Geographisch Woordenboek, behelzende eene uitvoerige beschrijving der Friesche dorpen, buurten, staten, enz., Ljouwert, 1736, dêre fannijs printe 1749.
 • Afbeeldingen en levensbeschrijvingen van voorname Hervormers met 23 portretten, grafearre troch A. van der Laan, Ljouwert, 1755.
 • Adelijk en aanzienlijk Wapenboek van de zeven provincien; waarbij gevoegd zijn een groot aantal Genealogien van voornaame Adelijke en Aanzienlijke Familien, Ljouwert, 1760-1781, 2 deelen fol. met gekleurde wapens.
 • Abraham Ferwerda yn 'e mande mei Jacobus Kok, Nederlandsch geslacht-stam en wapen-boek waarin voorkomen de voornaamste adelyke en aanzienlyke familiën in de Zeven Vereenigde Provinciën, Amsterdam, 1785, 2 deelen fol. loopende slechts van Letter A tot E.
 • Verheugd Leeuwarden, zijnde een verhaal van de blijde inkomst van den alderdoorlugtigsten Vorst en Heere Willem de vijfde ende haare Koninglijke Hoogheid Frederica Sophia Wilhelmina, Ljouwert, 1777.
 • De Honig-Bije, Ljouwert, 1778.
 • A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en G.D.J. Schotel, Haarlem 1859, VI, s. 73.
 • Eekhoff, Letterk. nalatensch. van J. van Leeuwen, s. 68, 70.
 • Van Leeuwen, Cataloog der prov. Bibl. van Friesland, s. 163;
 • (Bodel Nijenhuis), Opgav. van Stedenbeschrijvingen, yn: den Vriend des Vaderland, D. IV. St. IV. s. 302.
 • J.H. Brouwer en oaren (red.), Encyclopedie van Friesland, Amsterdam: Elsevier 1958, Ferwerda, Abraham.

Keppelings om utens

bewurkje seksje

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:

Brouwer, J.H., en oaren (red.), Encyclopedie van Friesland, Amsterdam: Elsevier 1958, Ferwerda, Abraham.

 1. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) Abraham Ferwerda