De Bangafeart is in opfeart fan it doarp Tersoal. De feart rint fan it doarp yn de rjochting fan de Snitser Mar en giet by Hearaksbrêge yn de Bûtlânswei by Grut Wieren oer yn de Tersoalster Sylroede.