In binnensee is in see dy't troch in neare seestrjitte ferbûn is mei oare seeën en/of oseanen of in see dy't hielendal net ferbûn is mei in oare see en dus folslein ynsluten is troch fêstelân.

Eastsee
Deade See op in foto fan de NASA

Foarbylden fan net-ynsluten binnenseeën:

Foarbylden fan ynsluten binnenseeën:

Dy seeën wurde ûnderskieden fan in mar omdat se út sâlt wetter besteane.