Bluodderige Feart (Tsjerkwert)

De Bluodderige Feart is in feart yn de gemeente Súdwest-Fryslân. De feart rint yn de polder Ymswâlde, benoarden Tsjerkwert yn westlike rjochting nei de Warkumer Trekfeart.

Besuden Turns rint ek in Bluodderige Feart.

De namme Bluodderige Feart jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Bloedsloot.