Friesch Jierboeckje

It Friesch Jierboekje(n) wie in boekje dat ferskynde tusken 1829 en 1831 en útjûn waard troch it Frysk Genoatskip. De redaksje wie yn hannen fan Jacob van Leeuwen, Jan Dirks Ankringa en Albartus Telting. Oan it boekje wurken ûnder oaren mei: Rinse Posthumus, Jan Gelinde van Blom en Jacob Roorda.

It wie it earste hielendal Frysktalige periodyk. It ûntstie by it earste besyk fan John Bowring, bedoeld om foar de beskaafde stân en de stedelingen om harren smaak voor hunne veel vergetene moedertaaal in te boezemen.

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes: