Rinse Posthumus (Ternaard, 30 oktober 1790 - Waaksens, 28 septimber 1859) wie in dûmny en dichter.

Ds Rinse Posthumus

Hy wie predikant te Waaksens-Brantgum, in oarspronklike, ûndogmatyske, liberale geast en romantysk dichter. Hy skreau talleaze pamfletten en brosjueres dêr't syn politike en maatskiplike belutsenens út bliken docht. Syn oersettingen fan Shakespeare binne technysk swak te neamen.

Wurk bewurkje seksje

1824. Prieuwke fen Friesche Rymmelerye.
1829. De keapman fen Venetien in Julius Cesar fen Shakespeare, forfriescke.
1831. Leerrede ter gedachtenis van Ds. P. Brouwer.
1831. Brief over eenige gebreken en misbruiken in het Hervormd kerkbestuur.
1831. Frieslands hulde aan zijnen vertegenwoordiger M.P.D. Baron van Sytzama.
1834. St. Simonisme en Christendom in verband met de tegenwoordige kerkelijke bewegingen.
1836. De Christelijke vrijheid. Eene uitboezeming bij het eerste eeuwfeest der Doopsgezinde kweekschool te Amsterdam.
1836. Onze Reis naar Sagelterland Onze Reis naar Sagelterland, beschreven door Jonkheer M. de Haan Hettema en R. Posthumus.
1836. Jouwerkoerke fol Friesch griemank.
1839. Blaise Pascal over den mensch, oerset.
1839. Dubbelde en enkelde klinkerspelling in het Nederlandsch.
1840. Een woord ter opwekking van den volksgeest in het zwijgend Friesland.
1841. Lofzang op God in de natuur van A. Cooper, vertaald uit het Engelsch.
1842. As jiemme it lye meije, Friesche vertaling van Shakespears As you like it.
1843. Waarschuwing aan de Hervormde Christenen, die de vrijheid liever hebben dan de slavernij des geestes.
1846. Apocryphen van J.G. Seume, vertaald in het Nederduitsch.
1846. De volksgeest in zijne natuur en werking op het nationaal geluk.
1847. Levensgeschiedenis van het opperhoofd van den stam der Tak-Indianen in Noord-Amerika.
1849. Farwol, taroppen oan myn broer in stalke W. van Peima bij sijn fortjean nei Noord-Amerika.
1850. De grondwet van de Vereenigde Staten van Amerika en van de Fransche republiek, vertaald.
1853. Natuur en bestemming der kerkelijke, vooral pastorij-goederen.
1856. Kerk en school in verband met de natuur en rechten der oude kosterie-goederen in Friesland en Westdongeradeel.
1857. Sint Jans Apokryf Testamint: in joonpraatje
1857. Leerrede ter bevestiging van Ds. M. van der Tuuk.
1858. De philanthropie beschouwd in haar wezen, werken en afdwalingen.
1858. Fryske leedsanck op de dead fen Dr. E.H. Halbertsma.

Sjoch ek bewurkje seksje

Keppelingen om utens bewurkje seksje

Boarnen, noaten en referinsjes bewurkje seksje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:

Brouwer, J.H., en oaren (red.), Encyclopedie van Friesland, Amsterdam: Elsevier 1958, Posthumus, Rinse.