Hartman Hoekstra (Aldeboarn, 14 oktober 1926Aldehaske, 7 septimber 2007) wie in Nederlânsk politikus fan de VVD.

Hoekstra, 1983

Hy folge de hbs en helle dêrnei syn ûnderwizersakte. Hy waard skoalhaad yn Ooltgensplaat op Goeree-Oerflakkee dêr't er de wettersneedramp fan 1953 meimakke. Dêrnei waard er yn Bussum direkteur fan in skoallemienskip.
Mids 1964 gie er werom nei Fryslân, om't er, doe noch partijleas, beneamd waard ta boargemaster fan Menameradiel. Yn oktober 1972 folge syn beneaming as boargemaster fan Heiloo en fan desimber 1978 ôf oan wie Hoekstra de boargemaster fan Zoetermeer. Yn maaie 1988 gie er mei betiid pinsjoen en festige er him wer yn Fryslân.

Hoekstra stoar yn Aldehaske yn de âldens fan 80 jier.