De Hettiten wienen in Yndogermaansk folk dat likernôch 2000 f.Kr. - 1000 f.Kr. yn Lyts-Aazje en it noarden fan Syrje wenne. Sy koenen goed fêstingen bouwen en ek harren skiedskriuwerij en rjocht stienen op in heech peil.

Ruïnes fan Hattusa (Liuwepoarte) by Boğazköy, Turkije