De Idzegeaster Poel is in mar yn 'e neite fan it doarpke Idzegea yn de gemeente Súdwest-Fryslân. Dizze feanmar fan 3 ha is ûntstien troch turfôfgravingen. Folle mear fan sokke marren binne ûntstien troch it winnen fan sâlt út fean.

Op dizze mar wurdt in soad syld. Oan de poel lizze stikken grûn fan Steatsboskbehear.