List fan grytmannen fan Eaststellingwerf

Wikimedia-list

List fan grytmannen fan Eaststellingwerf (Stellingwerf Eastein) fan 1504 - 1851.

Persoan perioade
Lammert Piers 1504 - 1512
Lyckle Eables 1512 - 1517
Johannes Koenes 1517 - 1524
Vranck Roeloffs 1524 - 1524 - (fermoarde)
Gerrits of Gerardus Kost 22 desimber 1524 - 1540
Luijtzen Meijnerts 1540 - 1545
Johannes Vrankesz of Frankesz 1545 - 1568
Rommerts Friesma 1568 - 1581
Johannes ter Wischa 1581 - 1601
jonker Marcus Lycklama à Nyeholt 1610 - 1624
jonker Esaïas Lycklama à Nyeholt 1624 - 1639
jonker Dirk fan Baerdt 1639
jonker Suffridus Lyclama à Nyeholt 1639 - 1646
Jacobus ("Jaques") fan Oenema 1646 - 1647
jonker Augustinus Lycklama à Nyeholt 1647 - 1661
jonker Lubbert Lycklama à Nyeholt 1661 - 1698
jonker Bartholdus Lycklama à Nyeholt 1698 - 1731
jonker Daniël de Blocq Lycklama à Nyeholt 1731 - 1773
Vincentius fan Glinstra 1773 - 1780
Dr. Nikolaus Arnoldi Knock 1780 - 1788
jonker Tinco Martinus Lycklama à Nyeholt 1788 - 1790
Carel Adriaan Blom 1790 - 1795
Frânske tiid gjin grytman 1795 - 1816
Jan Albert Willinge 1816 - 1839
Hendrik Bonifacius van der Haer 1839 - 1841
jhr. Georg Wolfgang Franciscus Lycklama à Nyeholt 1841 - 1851

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, troch: jhr. mr. H. Baerdt van Sminia, Ljouwert 1837, siden. 392-396
  • Nieuwe Naamlijst van Grietmannen, die van 1816 tot 1851 Hoofden van de Gemeenten ten Platten Lande in Friesland zijn Geweest, troch: jhr. mr. H. Baerdt van Sminia, Ljouwert 1851, side 42-43