Maurits Pico Diderik fan Harinxma thoe Slooten

Maurits Pico Diderik van Harinxma thoe Slooten (Holwert, 3 jannewaris 1804 - Beetstersweach, 12 septimber 1876) wie grytman fan de gemeente Smellingerlân fan 1832 oant 1842. Hy troude mei Clara Feyona fan Eysinga op 10 desimber 1835.

Maurits Pico Diderik van Harinxma thoe Slooten

Dizze grytman wie yn 1841 belutsen by de saneamde klokkerebûlje yn Drachten.