Taalbehearsking
fy It Frysk is de memmetaal fan dizze meidogger.
nl-3 Deze gebruiker spreekt uitstekend Nederlands.
Sykje op Taalbehearsking

Wolkom op de meidoggerside fan Meinrei.

Sûnt 23 septimber 2010 bin ik aktyf op de Fryske Wikipedy. Ik studearje Fryske Taal en Kultuer oan de Universiteit fan Grins. Ik haw in protte niget oan it skriuwen yn it Frysk. Ik bin dan ek ynteresearre yn de Fryske taal, kultuer en skiednis, wat fansels net sa nuver mear is.

Ik bin begûn mei it skriuwen oer follybal. Ik woe graach de ynformaasje oer follybal op de Fryske wikipedy útwreidzje. Njonken it follybal sil ik ek siden skriuwe oer oare sporten. Fierder sil ik ek helpe oan it putsje Olympyske Spullen.

Foar fragen, opmerkings ensafuorthinne, kinne jo sjen op myn oerlisside. Fan herte wolkom!

Sjoch hjirre foar de siden dy't ik makke haw.

Siden dêr't ik mei dwaande bin

bewurkje seksje

Hjirûnder is in oersjoch fan de siden dêr't ik mei dwaande bin of mei koarten oan de slach sil.

Noch ien edysje fan de Winterspullen:

En dêrnei faaks wol mei wintersporten oan de gong.

Hjir sil grif wol ris wat tuskentroch komme