Wolkom op de Fryske wikipedy Otto,

Ik gean der mar efkes fan út dat jo it Frysk wol wat lêze kinne (oan jo bydragen te sjen).
Oer hoe at de wikipedy wurket hoech ik jo net folle út te lizzen tink ik, en oars kinne jo it altyd op Wikipedy:Oerlis side freegje.
Ik hoopje dat jo hjir mei nocht oan meiwurkje. Theun 19.02, 11 jan 2006 (UTC)

Willem Barents bewurkje seksje

Ik sjoch jo hawwe in part fan in side oer Willem Barents skreaun. Komt dêr mei koarten in ferfolch op, of moatte wy der foar no in ein oan meitsje? Aliter 00.22, feb 4, 2006 (UTC)

Ik heb alleen passieve kennis van het Fries en dan nog niet 100%. Je tweede zin begrijp ik niet. Bij Willem Barents heb ik geboorte- en sterfplek toegevoegd door de Friese namen op te zoeken. Otto ter Haar 13.01, feb 5, 2006 (UTC)

De oare kear tocht ik dat jo sels de side skreaun hienen, dat ik frege at jo ek it fierdere libben beskriuwe soenen. Mar dizze kear sjoch ik dat der âldere bydragen binne, dat ik moat it in oar freegje.

Wat dy passive behearsking fan it Frysk oanbelanget: in soad minsken kinne gjin Frysk skriuwe om't hja it nea dogge. Begjin gewoan mei Frysk te skriuwen op de oerlissiden; al is it ynearsten striemin, jo Frysk wurdt der grif net minder fan. Aliter 02.23, feb 6, 2006 (UTC)