Slûpfeart

De Slûpfeart is in feart yn Snits, dy't de De Geau ferbynt mei de Wâldfeart. De feart leit by de A7 lâns. Troch de ferbining is it mûglik om fan de Wâldfeart nei Drylts te farren sûnder troch de binnenstêd te hoegen. Yn 2005 is it projekt goedkard, en op 15 oktober 2015 waard de feart iepene. Oer de feart lizze de Houten Brêgen: Dúvelsrak en Krúsrak, plus noch in tal lytsere brêgen.