Strjitten yn Balk

Wikimedia-list

De Strjitten yn Balk:

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

ABewurkje

BBewurkje

 • Barend Fockesstrjitte - Barent Fockes wie in seekaptein, somtiden sjoen as de oerfiguer foar de Fleanende Hollanner.
 • Bauke Boersmastrjitte -
 • Benjamin Steegengastrjitte -
 • Bloemstrjitte
 • Bogermanstrjitte -
 • Bosmastrjitte -

DBewurkje

 • De Binge -
 • De Dammen -
 • De Dobbe -
 • De Eker -
 • De Finne -
 • De Greide -
 • De Mieden -
 • De Oper -
 • De Timpe -
 • De Warren -
 • De Weind -
 • De Wurdze -
 • De Bjirkenbosk -
 • Dokter Westrastrjitte -
 • Douwe Aukesstrjitte - Douwe Aukes wie in seeheld
 • Dûbelstrjitte -

EBewurkje

 • Eigen Haard -
 • Erasmusstrjitte - Desiderius Erasmus Roterodamus wie in Rotterdamsk humanist, skriuwer en filosoof.
 • Eastwâl - Útbreidingsplan nei de mar.

FBewurkje

 • F D Hoekstraplein -
 • Foarset - Ynwreidingsplan op it eardere fuotbalfjild

GBewurkje

 • Gaaikemastrjitte -
 • Gansfortstrjitte -

HBewurkje

 • H Gabesstrjitte -
 • H Gorterstrjitte - nei de skriuwer Herman Gorter
 • Heechkamp -
 • Hielkemastrjitte -
 • Hoite Detmarstrjitte - Hoite Detmar wie bestjoerslid fan Iisklup Balk

IBewurkje

 • It Hoefizer -
 • It Hoekstee -

JBewurkje

 • J Bremerstrjitte -
 • J Meineszleane -
 • Jachthavendyk -
 • Jelle Wissesstrjitte -
 • Jogchem de Ruiterstrjitte - nei skoalmaster en politikus Jochem de Ruiter
 • Julianastrjitte -

KBewurkje

 • Klaas van Houtstrjitte -

LBewurkje

 
Marwei en Lytse Side
 • Lapidothstrjitte -
 • Lubertus van Beekstrjitte -
 • Ludgerusstrjitte -
 • Lytse Side -

MBewurkje

 
Marwei 5
 
Marwei 7
 • M Simonszstrjitte -
 • Markant -
 • Marwei -
 • Master C J Trompstrjitte -
 • Minne Jeltesstrjitte -


NBewurkje

Noardwál - Útbreidingsplan nei de mar.

PBewurkje

 • Pypsterstikke -

RBewurkje

 
Riedhûsstrjitte 42
 • Riedhûsstrjitte -
 • Rosenbergstrjitte -

SBewurkje

 
Van Swinderenstrjitte 51
 
Van Swinderenstrjitte 32
 
Van Swinderenstrjitte 12
 • Sate Steenbergenstrjitte -
 • Skoalstrjitte -
 • Schwartzenbergstrjitte -
 • Siemen de Jongstrjitte -
 • Sleatemar -
 • Sportfjild - Ynwreidingsplan op it eardere fuotbalfjild
 • Súdwesthoekstrjitte -
 • De Swipe -

TBewurkje

 • Talud - Útbreidingsplan nei de mar
 • Talma Park -
 • Tjalke de Boerstrjitte -
 • Tribune - Ynwreidingsplan op it eardere fuotbalfjild
 • Tsjamkedykje -
 • Tsjerk Hiddes de Vriesstrjitte - Tsjerk Hiddes de seeheld

VBewurkje

 • Van Heemstrastrjitte -
 • Van Swinderenstrjitte -

WBewurkje

 • W van der Heideplein -
 • Westein -
 • Wikelerdyk - dyk nei Wikel
 • Wilhelminastrjitte - eartiids Harichsterwei, ek wol Harichsterstikke neamd
 • Willem Barentsstrjitte - Willem Barents wie ûntdekkingsreizger
 • Westerbuorren - Ynbreidingsplan op de golfbaan.