Tsjerke

(Trochferwiisd fan Tsjerke (gebou))

In tsjerke is in godshûs fan in kristlike mienskip.

De tsjerke fan Foudgum

Tsjerken binne meast boud mei in skip en in koarein. It skip is faak west-east boud, mei it koerein de eastein. Yn it koerein stiet it alter, yn it skip stean de tsjerkebanken en de preekstoel. Oan de westein is faak in tsjerketoer boud, mei klokken en in oerwurk. Oars hingje de klokken meast yn in frijsteand klokhûs.

Troch ûntsjerkliking en it ûntfolkjen fan it plattelân is der fan in part fan de doarpstsjerken gjin ferlet mear. Guon binne ferkoft oan partikulieren of binne eigendom wurden fan in stifting, lykas de Stifting Alde Fryske Tsjerken, en hawwe in nije funksje krigen as wente of atelier doarpshûs of museum.